Project- en beleidsmatige ondersteuning
Organisatie buitenschoolse activiteiten

De steun en toeverlaat van schoolleiders

U doet waar u het beste in bent. Wij doen de rest.

Project- en beleidsmatige ondersteuning voor scholen

Als directeur van een school komt er veel op u af. Naast onderwijskundige zaken en managementtaken zijn er tal van organisatorische kwesties die uw aandacht vragen. Het is een flinke uitdaging om alle bordjes draaiende te houden en prioriteiten te stellen. Er zitten gewoon niet genoeg uren in een dag.

Ligt er structureel te veel werk op uw bord waardoor belangrijke zaken dreigen onder te sneeuwen? Dan is praktische hulp van een coördinator met ervaring in het onderwijs wellicht een oplossing voor u. Organisatiebureau Been assisteert scholen bij tal van activiteiten, zowel projectmatig als structureel.

Zo hebben wij veel ervaring met het opzetten van verlengde schooldagactiviteiten, zomerschool of brede buurtschool. De organisatie hiervan kunnen wij van A tot Z op ons nemen. Maar ook het begeleiden van een leerlingenraad, het opstellen van een BHV plan of organiseren van ouderbetrokkenheid kunnen wij van u overnemen.

U bepaalt welke taken u wilt uitbesteden, we maken heldere afspraken over kaders en randvoorwaarden en vervolgens gaan wij zelfstandig voor u aan de slag. Zo kunt u zich concentreren op uw kerntaken