Leerachterstanden door Corona

Hulp nodig bij het vormgeven en organiseren van het NPO plan?

Hulp nodig bij het vormgeven en organiseren van het NPO plan?

Leerachterstanden door corona. De kranten staan er vol mee. Leerlingen hebben als gevolg van maandenlang thuisonderwijs achterstanden bij taal en rekenen maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Het goede nieuws is dat het kabinet 8,5 miljard euro heeft uitgetrokken om deze achterstanden weg te werken. Per leerling komt dat neer op een bedrag van 700 euro voor het komende schooljaar. Dat geld krijgt u echter niet zomaar. Het moet gebaseerd zijn op een plan. Logisch, want de ondersteuningsbehoefte verschilt per school.  

U bent aan zet
Als schoolleider bent u aan zet om een plan van aanpak te maken. Hoe wilt u dit extra geld  inzetten? Meer onderwijs in de vorm van verlengde schooldagen, zomerschool of kortere vakanties? Inzet van individuele leermethoden met behulp van extra laptops? Of interventies gericht op het welbevinden door extra sportactiviteiten of trainingen sociale vaardigheden? Er is veel mogelijk en alle ruimte voor maatwerk dat precies aansluit bij de situatie op uw school. Prachtig. Maar het maken en uitvoeren van zo’n plan vraagt veel extra tijd en energie. En er ligt al zoveel op uw bord…

Veel extra werk in korte tijd
Het NPO plan moet gebaseerd zijn om een grondige inventarisatie (schoolscan), de gekozen maatregelen moeten onderbouwd worden en de plannen moeten gedragen worden door het team, de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur. Daarbij moet samenwerking worden gezocht met andere scholen en de gemeente. Vervolgens moeten de gekozen interventies ook georganiseerd en uitgevoerd worden. En dit alles moet gebeuren in een paar maanden tijd. Ga er maar aan staan. Wellicht kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij de realisatie van dit alles.

Ik kan u helpen
Ik heb jarenlange ervaring met het ondersteunen van schoolleiders – zowel structureel als projectmatig – bij beleidsmatige taken en organisatorische werkzaamheden. Ik ben goed bekend in de onderwijswereld en met mijn hands-on benadering krijg ik in korte tijd veel zaken voor elkaar.

Hoe kan ik u ondersteunen?
Wat kan ik in het kader van het NPO voor u betekenen? Een greep uit mogelijkheden:

 • Begeleiden van het keuzeproces voor interventies (menukaart)
 • Begeleiden van afstemming met het team en de medezeggenschapsraad
  (denk aan voorbereiden overleg, geven van presentaties, resultaten verwerken, etc.)
 • Organisaties van de extra activiteiten. Denk aan: zomerschool, extra lessen, sportieve of culturele activiteiten
 • Benaderen en selecteren van externe deskundigen of vakdocenten
 • Aanschaf van extra materialen zoals laptops of andere leermiddelen
 • Overleg en afstemming met samenwerkende scholen en gemeente
 • Communicatie met ouders
 • Evalueren van het effect van de interventies
 • Etc.

Uiteraard gebeurt dit allemaal in nauwe afstemming met u als schoolleider, de intern begeleider()s en het team.

Laten we kennismaken
Bel voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek waarin we nader kunnen kennismaken en kunnen verkennen of ik iets voor u kan betekenen.

Interesse?

Is uw interesse gewekt? Wij komen graag langs voor een oriënterend gesprek.