Projectmatige en
beleidsmatige ondersteuning

Projecten zijn vaak eenmalig, andere taken vragen structureel tijd en
aandacht maar vallen buiten de primaire focus van een schooldirecteur.

Projectmatige en beleidsmatige ondersteuning

U wilt kinderen zoveel mogelijk kansen bieden. Kansen om zich optimaal te ontplooien en hun talenten te ontdekken. Zodat ze met plezier leren, experimenteren en nieuwe ervaringen opdoen. Daarom biedt uw school extra mogelijkheden in de vorm van verlengde schooldag activiteiten, weekendschool, zomerschool of brede buurtschool. Wij assisteren scholen bij het opzetten en inrichten van buitenschoolse activiteiten. Van plan tot praktische uitvoering.

Projecten zijn vaak eenmalig, andere taken vragen structureel tijd en aandacht maar vallen buiten de primaire focus van een schooldirecteur. Wij kunnen deze taken van u overnemen.

Een greep uit de mogelijkheden:

– Opstellen van BHV beleid en EHBO-plan
– Organiseren en begeleiden ontruimingsoefeningen
– Organiseren ouderbetrokkenheid
– Vertegenwoordigen van de school in het wijkoverleg (afstemming tussen kerken, sportclubs, buurtverenigingen, wijkagent, welzijnsorganisaties over alle relevante ontwikkelingen in de wijk).
– Begeleiding van de leerlingenraad
– Opstellen en bewaken van begrotingen
– Organisatie van schoolreisjes

Interesse?

Is uw interesse gewekt? Wij komen graag langs voor een oriënterend gesprek.